• Kokoška pastuší tobolka (Capsella bursapastoris)

    Kokoška pastuší tobolka (Capsella bursapastoris)

    3.9.2018 Herbalista

    Ačkoliv je kokoška pastuší tobolka považována za invazivní plevel, už naše babičky využívali ji k zastavení krvácení a k urychlení hojení ranek. Název pastuší tobolka vychází ze srdčitého tvaru plodu, který připomíná koženou mošnu, jež si brali dříve na cesty pastýři. 

    Celý článek